image 4

Team Members

(From left to right in the left picture)

Row one: Qian Du, Shuang Li, Yao Wang, Lirong Wang, Lihong Li, Jin Zhang, Chunxia Zheng, Cui Zhang, Xiaobo Pang, Yangyang Bi, Yaxin Zheng.

Row two: Yuqian Zhao, Defa Wang, Yuliang Wang, Jin Lu, Jian Huang, Jinhui Wang, Huijuan Mao, Shuyun Wang, Yanli Wang, Xiaoxue Liu, Desheng Zhan.

Row three: Jinkai Li, Lei Zhou, Junwei Xiao, Lan Zhang, Wenxi Wu, Fuzhou Sun, Boxue Xu, Dahong Yao, Li Li, Jiayuan Jiao, Chunyu Ma, Xin Zhang.